+43-1-688 75 07 | Mo - Do: 9 - 16 Uhr | office@gamed.or.at

Newsletter  |   Login A A
www.gamed.at

Termine

Termine 2020MaiJuniJuliAugustSeptemberOktober
1 Sanfte Wirbelsulentherapie

Lehrgang
1

1

1

1 Krafttraining bei chronischen Wirbelsulenproblemen

Seminar
1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8 BI(G)Med 4

Lehrgang
8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15 aPNI

Lehrgang
16

16

16

16

16

16 Myofasziale Techniken

Lehrgang
17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18 Angst und Lsungen

Seminar
18

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24 EULEAD Summer School fr Fhrungskrfte

Seminar
24

24

25

25

25

25

25 Pohl Schmerztherapie

Seminar
25

26

26

Lehrgang
26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

31

3131

31

3131